Sampaikan Informasi Atau Kejadian Di Sekitar Anda Ke Redaksi Jogja Tv Melalui Sms: 085 776 561 900 / Fax: 0274-451800  Kpk Dan Kepolisian Ri Menemukan Indiksi Pelanggaran Hukum Dalam Sidak Pelayanan Kepulangan Tki Di Bandara Soekarno-hatta, Tangerang  18 Orang Diamankan Dalam Sidak Kpk Di Bandara  Jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (polri) Menjaga Ketat Jalur Jalan Yang Dilalui Calon Presiden Terpilih, Joko Widodo, Yang Pulang Kampung, Jumat (25/7/2014)  Ansor Magelang Turunkan 150 Personel Bantu Pengamanan Lebaran  Dekati Lebaran, Lalu Lintas Dalam Kota Magelang Padat  Arus Lalin Di Sukoharjo Padat Merayap  Satlantas Polres Klaten Melarang Konvoi Kendaraan Dan Mobil Bak Terbuka Saat Malam Takbiran Menyambut Lebaran  Menjelang Lebaran Harga Bahan Kebutuhan Pokok Di Pasar Tradisional Di Temanggung, Terus Meningkat  Dinkes Jateng Siapkan 81 Posko Kesehatan Untuk Pemudik  Motor Dinas Pemkot Solo Dikandangkan  Pedagang Kulit Ketupat Mulai Bermunculan  74 Peti Jenazah Mh17 Tiba Di Belanda  
Portal Berita > Pawartos Ngayogyakarta
Warga Ningali Pawiwahan Agung Ing Jogja Tv
Selasa, 18 October 2011 | 07:36 WIB

Warga Ningali Pawiwahan Agung Ing Jogja Tv

Kulonprogo, www.jogjatv.tv - Pawiwahan agung putra waruju Sri Sultan Hamengku Buwono kaping X, kaliyan Gusti Kanjeng Ratu Hemas ing Kraton Ngayogyakarta, dinten Selasa enjing(18/10), narik kawigatosaning warga. Sinaosa mboten saged ngestreni pawiwahan agung, warga rumaos remen sinaosa namung ningali  lumantar giyaran televise.

Pawiwahan agung Gusti Kanjeng Ratu Bendara kaliyan Kanjeng Pangeran Harya Yudanegara ing Kraton Ngayogyakarta narik kawigatosaning warga. Makaten ugi menggahing para Pegawai Pemerintah Kabupaten  Kulonprogo sarta para bakul ing Peken Wates. Sinaosa saweg makarya, ananging para pegawai lan bakul kasebat nglodhangaken wekdalipun kangge ningali pawiwahan agung lumantar giyaran Jogja Tv,  awit pawiwahan agung kawawas pinangka prastawa ingkang langka lan ngemot sejarah. Pawiwahan agung ugi mujudaken sarana kangge nglestantunaken kagunan budaya sarta dados panglipur menggahing warga, awit warga saged ningali panganten sarimbit  ingkang dipun kirab saking Kraton Ngayogyakarta tumuju kepatihan.

Kasubag Humas Pemkab Kulonprogo, Arning Rahayu mratelakaken, mboten badhe  nglirwakaken kalodhangan punika, pramila Arning sakanca  nglodhangaken wekdal kangge ningali  pawiwahan agung, Gusti Kanjeng Ratu Bendara kaliyan Kanjeng Pangeran Harya Yudanegara  lumantar giyaran televise.  Amakili pegawai  Humas Pemkab Kulonprogo, Arning nderek mangayubagyo pawiwahan agung lan ngajab pawiwahan agung saged damel misiwuripun Ngayogyakarta ing nuswantara lan manca nagari.

Sinaosa namung ningali pawiwahan agung lumantar televisi, ananging warga rumaos remen lan bombong, awit pawiwahan punika kapetang langka pramila eman menawi dipun lirwakaken.

Muhammad Sugeng