Sampaikan Informasi Atau Kejadian Di Sekitar Anda Ke Redaksi Jogja Tv Melalui Sms: 085 776 561 900 / Fax: 0274-451800  Oknum Guru Di Bandung Cabuli 13 Siswi Smp  Orang Tua Arsyad Ke Bareskrim, Ajukan Penangguhan Penahanan  Kejagung Tahan Pejabat Kementan Terkait Kasus Benih Kopi  Wasekjen Golkar Roem Kono Terpilih Jadi Ketua Burt Dpr  Mbah Moen Tak Hadir, Muktamar Ppp Suryadharma Diklaim Diikuti 28 Dpw  Koalisi Merah Putih Kuasai Kursi Pimpinan Di 11 Komisi Dpr  Puan: Jumlah Keluarga Penerima Kartu Pintar Akan Disesuaikan Dengan Data E-ktp  Akbar Tandjung Dukung Generasi Muda Jadi Ketum Golkar  Kapolri: Arsyad Ditahan Karena Sebar Foto Porno, Bahaya Untuk Anak  Kapolri: Media Salah Tafsir, Kasus M Arsyad Kasus Pornografi Bukan Karena Jokowi  Polisi Pelajari Permintaan Penangguhan Penahanan Yang Diajukan Pihak Arsyad  Prabowo: Dpr Tandingan Bentuk Ketidakdewasaan Yang Rugikan Bangsa  
Portal Berita > Pawartos Ngayogyakarta
Warga Ningali Pawiwahan Agung Ing Jogja Tv
Selasa, 18 October 2011 | 07:36 WIB

Warga Ningali Pawiwahan Agung Ing Jogja Tv

Kulonprogo, www.jogjatv.tv - Pawiwahan agung putra waruju Sri Sultan Hamengku Buwono kaping X, kaliyan Gusti Kanjeng Ratu Hemas ing Kraton Ngayogyakarta, dinten Selasa enjing(18/10), narik kawigatosaning warga. Sinaosa mboten saged ngestreni pawiwahan agung, warga rumaos remen sinaosa namung ningali  lumantar giyaran televise.

Pawiwahan agung Gusti Kanjeng Ratu Bendara kaliyan Kanjeng Pangeran Harya Yudanegara ing Kraton Ngayogyakarta narik kawigatosaning warga. Makaten ugi menggahing para Pegawai Pemerintah Kabupaten  Kulonprogo sarta para bakul ing Peken Wates. Sinaosa saweg makarya, ananging para pegawai lan bakul kasebat nglodhangaken wekdalipun kangge ningali pawiwahan agung lumantar giyaran Jogja Tv,  awit pawiwahan agung kawawas pinangka prastawa ingkang langka lan ngemot sejarah. Pawiwahan agung ugi mujudaken sarana kangge nglestantunaken kagunan budaya sarta dados panglipur menggahing warga, awit warga saged ningali panganten sarimbit  ingkang dipun kirab saking Kraton Ngayogyakarta tumuju kepatihan.

Kasubag Humas Pemkab Kulonprogo, Arning Rahayu mratelakaken, mboten badhe  nglirwakaken kalodhangan punika, pramila Arning sakanca  nglodhangaken wekdal kangge ningali  pawiwahan agung, Gusti Kanjeng Ratu Bendara kaliyan Kanjeng Pangeran Harya Yudanegara  lumantar giyaran televise.  Amakili pegawai  Humas Pemkab Kulonprogo, Arning nderek mangayubagyo pawiwahan agung lan ngajab pawiwahan agung saged damel misiwuripun Ngayogyakarta ing nuswantara lan manca nagari.

Sinaosa namung ningali pawiwahan agung lumantar televisi, ananging warga rumaos remen lan bombong, awit pawiwahan punika kapetang langka pramila eman menawi dipun lirwakaken.

Muhammad Sugeng