Sampaikan Informasi Atau Kejadian Di Sekitar Anda Ke Redaksi Jogja Tv Melalui Sms: 085 776 561 900 / Fax: 0274-451800  Kpk: Ketua Dpr Terpilih Bisa Merusak Citra Dpr  Kpk Kecewa Kursi Ketua Dpr Diduduki Setya Novanto  Polres Temanggung Tangkap Dukun Aborsi  Belasan Mahasiswa Di Palu Diamankan Saat Demontrasi Uu Pilkada  Triwulan Iv, Kuota Impor Daging 39 Ribu Ton  Pbb: Isis Lakukan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan  Presiden Sby Siapkan Perppu Pilkada Dan Perppu Pemda Untuk Batalkan Pilkada Oleh Dprd  Jusuf Kalla Hadiri Acara Hari Kemerdekaan Korea Selatan  Aktivis Dan Mahasiswa Yogya Galang Ktp Tolak Pilkada Lewat Dprd  Nono Sampono Dan Gede Pasek Gugur Pada Putaran I Pemilihan Ketua Dpd  Dishub Depok Akui Kesulitan Tertibkan Parkir Liar  Ratusan Kambing Milik Peternak Di Desa Rimun Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Mendapat Imunisasi  Sebanyak 52 Panser Anoa Akan Memperkuat Batalyon Infanteri (yonif) 403 Wirasada Pratista (wp)  
Portal Berita > Pawartos Ngayogyakarta
Warga Ningali Pawiwahan Agung Ing Jogja Tv
Selasa, 18 October 2011 | 07:36 WIB

Warga Ningali Pawiwahan Agung Ing Jogja Tv

Kulonprogo, www.jogjatv.tv - Pawiwahan agung putra waruju Sri Sultan Hamengku Buwono kaping X, kaliyan Gusti Kanjeng Ratu Hemas ing Kraton Ngayogyakarta, dinten Selasa enjing(18/10), narik kawigatosaning warga. Sinaosa mboten saged ngestreni pawiwahan agung, warga rumaos remen sinaosa namung ningali  lumantar giyaran televise.

Pawiwahan agung Gusti Kanjeng Ratu Bendara kaliyan Kanjeng Pangeran Harya Yudanegara ing Kraton Ngayogyakarta narik kawigatosaning warga. Makaten ugi menggahing para Pegawai Pemerintah Kabupaten  Kulonprogo sarta para bakul ing Peken Wates. Sinaosa saweg makarya, ananging para pegawai lan bakul kasebat nglodhangaken wekdalipun kangge ningali pawiwahan agung lumantar giyaran Jogja Tv,  awit pawiwahan agung kawawas pinangka prastawa ingkang langka lan ngemot sejarah. Pawiwahan agung ugi mujudaken sarana kangge nglestantunaken kagunan budaya sarta dados panglipur menggahing warga, awit warga saged ningali panganten sarimbit  ingkang dipun kirab saking Kraton Ngayogyakarta tumuju kepatihan.

Kasubag Humas Pemkab Kulonprogo, Arning Rahayu mratelakaken, mboten badhe  nglirwakaken kalodhangan punika, pramila Arning sakanca  nglodhangaken wekdal kangge ningali  pawiwahan agung, Gusti Kanjeng Ratu Bendara kaliyan Kanjeng Pangeran Harya Yudanegara  lumantar giyaran televise.  Amakili pegawai  Humas Pemkab Kulonprogo, Arning nderek mangayubagyo pawiwahan agung lan ngajab pawiwahan agung saged damel misiwuripun Ngayogyakarta ing nuswantara lan manca nagari.

Sinaosa namung ningali pawiwahan agung lumantar televisi, ananging warga rumaos remen lan bombong, awit pawiwahan punika kapetang langka pramila eman menawi dipun lirwakaken.

Muhammad Sugeng